نویسنده = فیضیان، سید احسان
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی‌آلل

دوره 40، شماره 1، بهار 1388

سید احسان فیضیان؛ حمید دهقانی؛ عبدالمجید رضایی؛ مختار جلالی جواران