بررسی تغییرات کیفی هلوی رقم آلبرتا در طول انبار با بسته ‏بندی اتمسفر تعدیل‌یافته (MAP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 مربی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش تأثیر بسته‏بندی با اتمسفر تعدیل‌یافته با سه ترکیب گازی مختلف و دو نوع پوشش پلاستیکی (پلی‏اتیلن با دانسیتة پایین و پلی‏پروپیلن) در طول 9 هفته نگهداری در انبار بر ویژگی‏های کیفی و عمر ماندگاری هلوی رقم آلبرتا در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی مطالعه شد. میوه‏ها بعد از تیمار در سردخانه در دمای یک درجة سانتی‏گراد با رطوبت نسبی 90‌درصد نگهداری شدند و میوه‌های بسته‏بندی با ترکیب هوا، به‌منزلة شاهد در نظر گرفته شدند. میوه‏های تیمار‌شده هر هفته از انبار خارج و پس از 24 ساعت نگهداری در دمای اتاق از نظر فاکتورهای مختلف کیفی مثل رنگ ظاهری، کاهش وزن، سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، pH، تولید اتیلن و شاخص TSS/TA میوه اندازه‏گیری شدند. نتایج نشان داد که میوه‏ها در شرایط اتمسفر تعدیل‌یافته ویژگی‏های کیفی را بهتر حفظ کردند. پوشش پلی‏اتیلن فاکتور‏‏های سفتی میوه، pH، TA، TSS و شاخص TSS/TA میوه را بهتر از پلی‏پروپیلن حفظ کرد. تولید اتیلن در پوشش پلی‏پروپیلن کمتر از پلی‏اتیلن بود. ترکیب گازی با حفظ سفتی، pH، TA، کاهش وزن، شاخص TSS/TA و کاهش تولید اتیلن بهتر از ترکیب گازی (O22% + CO25%) بود. در‌مجموع تیمار پوشش پلی‏اتیلن با ترکیب گازی ( O22% + CO210%) سبب حفظ کیفیت و افزایش عمر انبار‏مانی هلو رقم آلبرتا به‌مدت 63 روز شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quality Changes on ‘Elberta’ Peach during Storage with Modified Atmosphere Packaging (MAP)

نویسندگان [English]

  • Shahram Behrouzi 1
  • Yunes Mostofi 2
  • Zabihollah Zamani 2
  • Ahmad Ahmadi 3
  • Ishagh Ranjbar 1
  • Jomaneh Adib Neishabouri 1
1 Former Graduate Students, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Instructor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In the present research, effects of modified atmosphere packaging (MAP) including
three gas combinations and two packaging films (Low density polyethylene (LDPE) and
Polypropylene (PP)) on postharvest quality and storage-life of 'Elberta' peach were
evaluated. The study was conducted as a factorial experiment based on CRD
(completely randomized design) with three replicates for 9 weeks. Fruits were stored at
1oC and 90% relative humidity (RH). Packages with air combination considered as
control. Samples were taken out each week and quality parameters of the fruits (color
index, weight loss, firmness, total soluble solids, titratable acidity, pH, ethylene
production and TSS/TA ratio) were measured after 24hr at room temperature. Results
showed that fruits in the modified atmosphere packaging had better preservation of
quality characteristics. Factors such as firmness, pH, TA, TSS and TSS/TA ratio
maintained better in LDPE film compared to polypropylene film. Ethylene production
in polypropylene film was less than LDPE film. Gas combination of 10% CO2 and 2%
O2 maintained a better quality according to firmness, pH, TA, weight loss, TSS/TA ratio
and reduced ethylene production compared to treatment of 5% CO2 and 2% O2. In
conclusion, in LDPE film with gas combination of 10% CO2 and 2% O2, quality was
maintained better and the storage-life of 'Elberta' peach was extended for 63 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethylene production
  • low density polyethylene
  • polypropylene quality
  • storage-life