باززایی رز مینیاتوری هفت رنگ (Rosa hybrida,. cv 'Tanbakeda') از جنین‌های سوماتیکی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رز یکی از مهمترین گیاهان زینتی است. هدف از انجام این تحقیق تولید جنین‎های سوماتیکی و سپس باززایی کامل گیاه رز از جنین‎های سوماتیکی می‎باشد. به این ترتیب بعد از کشت جوانه‌های جانبی گل رز هفت رنگ در محیط درون شیشه، برگ‎های مناسب آنها به عنوان ریزنمونه اولیه انتخاب گردیدند و برای کالوس‌زایی در شرایط تاریکی و دمای ?C25 کشت شدند. از بین 38 تیمار هورمونی در محیط MS و 16 تیمار هورمونی در محیط B5، محیط‎های شامل mg/l 3 و2 هورمون 2,4-D و mg/l 5/0 هورمون NAA در محیط MS و محیط شامل mg/l 5 هورمون 2,4-D و همچنین محیط شامل mg/l 5/0 هورمون 2,4-D و mg/l 5/2 هورمون NAA و mg/l 5/0 هورمون کینتین در محیط B5 بهترین محیط‎ها برای تولید کالوس بودند که از لحاظ آماری اختلاف معنی‎داری نداشتند. سپس در مرحله بعد کالوس‎های تولید شده در محیط MS حاوی mg/l 2 هورمون 2,4-D تحت تأثیر هشت تیمار هورمونی در محیط MS در شرایط تاریکی و دمای ?C25 جهت تولید جنین قرار گرفتند، که محیط کشت حاوی mg/l 1 هورمون TDZ، بهترین نتیجه را برای جنین‎زایی داشت. جنین‎های مناسب، برای باززایی گیاه به محیط کشت MS با پنج تیمار هورمونی منتقل شدند و نتایج نشان داد که محیط کشت حاوی mg/l 2 هورمون BAP، بالاترین میزان باززایی گیاه سالم را داشته است. نوساقه‎های باززایی شده جهت ریشه‎زایی به محیط کشت MS با سه تیمار هورمونی منتقل شدند که اختلاف معنی‎داری بین این تیمارها وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regeneration of Miniature Rose (Rosa hybrida,. cv 'Tanbakeda') Through Somatic Embryogenesis

نویسندگان [English]

  • Neda Vishlaghi 1
  • Mokhtar Jalali Javaran 2
  • Ahmad Moeini 2
چکیده [English]

Rose is considered as one of the most popular and important ornamental plants in the world. During the last decade, tissue culture, micropropagation as well as genetic engineering have prevailed in rose production industry. Gene transfer to embryogenic callus, derived from different types of explants is currently one of the most popular methods of improvement of rose cultivars, presented in particular as cut flower with such novel characteristics as blue color. An efficient tissue culture procedure covering high frequency embryogenic callus induction and plant regeneration is pre-requisite for every successful genetic engineering program. An efficient method for embryogenic callus induction from growing nodal stem segments on MS medium followed by a selection of appropriate young leaflets is hereby reported. MS medium complemented with 2mg/L 2,4-D, and 0.5mg/L NAA as wekk as medium B5 complemented with 0.5mg/L 2,4-D and 2.5mg/L NAA plus 0.5mg/L kinetin were used for callus induction. Cali were then subcultured in MS medium with higher levels of hormone (3 mg/L 2,4-D and 0.5 mg/LNAA) to develop suitable size and shape embryos. This was followed by transferring the calli onto an MS medium complemented with 8 hormonal treatments. MS medium along with 1 mg/L of TDZ resulted in a highest number of embryos. High frequency of shoot development from mature somatic embryo and subsequent plant regeneration were obtained on a medium containing 3 mg/L of BAP. Shoots were rooted on MS medium supplemented with three various hormonal treatments, and there were no significant differences observed between between treatments .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Callus induction
  • .'cv Tanbakeda
  • Embryogenesis
  • Regeneration
  • Rosa hybrida