بررسی اثر بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی انگور ’رقم شاهرودی‘

نویسندگان

چکیده

انگور رقم شاهرودی به مدت 45 روز تحت شرایط بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته با چهار ترکیب گازی شامل هوای عادی (GC1)، O2 5% + CO210% (GC2) ، O215%+CO210% (GC3) و O260% + CO2 10%(GC4) و دو نوع پوشش پلی مریک شامل پلی پروپیلن (PP) و پلی اتیلن (PE) در دمای oC1 و رطوبت نسبی 80-90% انبار شد. نمونه‌برداری هر 15 روز یکبار انجام شد و ویژگی‌های کیفی پس از 24 ساعت قرارگیری در دمای اتاق اندازه‌گیری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از GC4 ضمن کنترل موثر بیماری پوسیدگی خاکستری، بالاترین L* و C*، پایین‌ترین شاخص قهوه‌ای شدن حبه‌ها و آبکشیدگی دم خوشه و بهترین شاخص طعم حبه را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر مقایسه دو پوشش مورد استفاده نشان داد که در شرایط یاد شده خوشه‌های بسته‌بندی شده با PP آلودگی کمتر و مزه بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Modified Atmospher Packaging (MAP) to Control Gray Mould in ‘Shahroodi’ Table Grapes

نویسندگان [English]

  • Younes Mostofi
  • Azizeh Mosayeb Zadeh
  • Zahra Emam Jomeh
  • Mohammad Javan Nikkhah
  • Maryam Dehestani Ardakani
چکیده [English]

Table grapes (Vitis vinifera L. cv. Shahroodi) were stored for 45 days under modified atmospher packaging (MAP) with four gas combination treatments including GC1 (Control or air), GC2 (10%CO2+5%O2), GC3 (10%CO2+15%O2) and GC4 (10%CO2 + 60%O2) using two types of polymeric films PP (Polypropylene) and PE (Polyethylene) at 1oC and 80-90% RH. Measurements were carried out after each 15 days at 1oC and after being placed for 1 day at room temperature. Results showed that GC4 was the most suitable gas combination to control gray mold during the storage period. In addition to the lowest infection, the grapes which were packed under this gas combination showed the highest L*, C*, lowest berry browning and pedicle desiccation indices along with better taste. A comparison of the two polymeric films indicated that PP film led to lower infection and better fruit taste than PE in similar experimental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold storage
  • Gray mould
  • Modified Atmosphere Packaging (MAP)
  • Quality
  • Table grapes (Vitis vinifera L.)