کاهش نیتروژن محلول غذایی با استفاده از بستر شارژ شده با آمونیوم و تأثیر آن بر گوجه‌‌فرنگی گلخانه‌ای

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نیتروژن بر شاخص‌های رشد گیاه گوجه فرنگی گلخانه‌ای و تأثیر بستر در هدر رفت و جذب نیتروژن، دو محلول غذایی(محلول غذایی کامل و محلول غذایی با 30% کاهش نیتروژن) و سه بستر کشت (زئولیت غنی شده با نیتروژن و پرلیت، زئولیت خام و پرلیت و سرانجام پرلیت) به صورت کرت خرد شده و طرح بلوک کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از 6 ماه کشت نشان داد که شاخص سطح برگ و سرعت توسعه برگ با کاهش غلظت نیتروژن کاهش پیدا کردند. بستر دارای زئولیت سبب بهبود فاکتورهای رشد، مانند طول ساقه، تعداد برگ، سرعت طویل شدن ساقه، سرعت توسعه برگ و سرعت رشد محصول و افزایش عملکرد گردید و استفاده از زئولیت غنی شده باعث کاهش نیتروژن وارد شده به پساب کشت شد. میزان نیتروژن ذخیره شده در برگ‌های جوان با کاهش غلظت نیتروژن کاهش یافت، ولی این کاهش در بستر دارای زئولیت غنی شده و استفاده از محلول دارای نیتروژن کاهش یافته دیده نشد. در مجموع نتایج حاکی از امکان استفاده موفقیت‌آمیز از زئولیت برای پرورش گوجه‌فرنگی به همراه کاهش نیتروژن محلول غذایی و کاهش مقدار این عنصر در پساب کشت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decreasing Nitrogen Concentration in Nutrition Solution by using Enriched Zeolite and its Effects on Greenhouse Tomato

نویسندگان [English]

  • azadeh esfandiyari
  • totam sadat taghavi
  • mesbah babalar
  • mojtaba delshad
چکیده [English]

To study the effects of nitrogen on tomato plant growth and the possibility of reducing nitrogen in drainage water, two nutrient solutions (complete nutrient solution (N+) and nutrient solution with a 30% decrease in N concentration (N-)) along with and three culture media (perlite, a mixture of perlite and NH4- enriched zeolite and finally a mixture of perlite and raw zeolite) were employed for growing greenhouse tomato plant (cv. Breil). The experimental designe was a split plot one with a complete randomized design of 3 replicates. Results indicated that LAR and LER decreased with reducing nitrogen. Zeolitic media improved such growth factors as stem length, leaf number, SER, CGR and increased yield, while use of enriched zeolit decreased nitrogen in wastewater. The least SLW and highest SLA were obtained throught an interaction effect of complete nutrient solution and enriched zeolite bed. Concentration of nitrogen in young leaves decreased with reducing nitrogen in solution but this didn't happen in NH4-enriched zeolite media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enriched zeolite
  • growth factors
  • Media
  • nitrogen
  • Wastewater.