اثر غلظت‌های مختلف جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر خصوصیات رشد و نمو گلایل (Gladiolus grandiflorus L.) رقم وایت پروسپرتی

معظم حسن پور اصیل؛ شنو امینی؛ عبدالرحمان رحیمی

دوره 48، شماره 3 ، دی 1396، ، صفحه 469-477

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.136053.873

چکیده
  گلایل از گل­های شاخه برید پیازی مهم با تنوع رنگ، شکل و اندازه بسیار متفادت می­باشد. طول سنبله، تعداد گلچه در سنبله، ارتفاع گیاه و زمان گلدهی از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت این گل است. در این پژوهش، اثر جیبرلیک اسید در غلظت­های 0، 50، 100 و 150 پی­پی­ام و هیومیک اسید در غلظت­های 0، 250 و 500 پی­پی­ام بر صفات کمی و کیفی گلایل رقم ...  بیشتر