علوم گیاهان دارویی
بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اکوتیپ های مختلف مریم گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.)

اسماء رئیسی منفرد؛ نوازاله مرادی؛ علیرضا یاوری

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 745-754

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.282649.1654

چکیده
  مریم­گلی خلیجی با نام علمی Salvia santolinifolia Boiss. گیاهی چندساله و معطر از خانواده نعناع­سانان می­باشد که به­صورت خودرو در ایران می­روید. در این پژوهشسرشاخه­های گلدار چهار رویشگاه در استان هرمزگان شامل آبماه، قطب­آباد، دو راهی میمند و سیرمند در سال­های 1396 تا 1397 جمع­آوری گردید. پس از تأیید نام علمی آنها در مرکز تحقیقات و آموزش ...  بیشتر