تأثیر روش پوست‌گیری و خشک‌کردن بر خصوصیات بیوشیمیایی آلوی خشکباری

ملیحه مرشدلو؛ بهرام عابدی؛ غلامحسین داوری نژاد

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 569-578

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.267361.1518

چکیده
  با توجه به مصرف روز افزون خشکبار به عنوان میان وعده سالم غذایی، یافتن روشی برای حفظ خواص کیفی محصولات در حین فرآیند تولید آن بسیار مهم می­باشد. آلو یکی از مهمترین خشکبار جهان می­باشد که در ایران به صورت سنتی پوست‌گیری و خشک می­گردد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد.عامل اول روش پوست‌گیری در ...  بیشتر