علوم میوه
پیامدهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تنش کوتاه‌مدت اُزُن در توت‌فرنگی

مهدیه کریمی؛ منصور غلامی؛ حسن ساریخانی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 703-714

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.231179.1226

چکیده
  ازن (O3) یکی از آلاینده‌های مهم موجود در جو پایینی زمین است که در حضور انرژی خورشید و از مواد فرار و اکسید­نیتروژن حاصل از دود کارخانه‌ها و ماشین‌ها تولید می‌شود. پژوهش حاضر به­منظور بررسی اثر آلودگی ازن بر رشد و برخی از ویژگی‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی توت‌فرنگی انجام شد. بدین­منظور از رقم آروماس (مناسب کشت در ...  بیشتر