علوم گیاهان زینتی
تأثیر مهارکننده‌های سنتز لیگنین بر ماندگاری گل بریدنی ژربرا

معصومه غفوریان؛ زینب روئین؛ محمد علی شیری

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 903-914

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.233156.1254

چکیده
  مشکل عمده گل­های شاخه بریدنی ژربرا، ماندگاری کوتاه پس از برداشت است که منجر به خم­شدن سریع ساقه می­شود. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی اثر ترکیبات مهار­کننده سنتز لیگنین به­عنوان محلول نگه­دارنده روی ماندگاری پس از برداشت گل ژربرا رقم دانمارکی بود. ساقه­های برش­یافته گل ژربرا با بازدارنده­های شیمیایی شامل EDTA (5، 10 و ...  بیشتر