اثر بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته و سینامالدئید بر ویژگی‌های حسی و آلودگی میکروبی بذرپوشینه انار

اعظم رنجبر؛ اصغر رمضانیان؛ شهرام شکرفروش

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 257-270

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.323782.1930

چکیده
  به­منظور حفظ صفات کیفی، ویژگی­های حسی و کاهش آلودگی میکروبی بذرپوشینه­های انار رقم رباب نی­ریز، اثر ترکیبی بسته‌بندی با دو نوع پوشش پلیمری و غلظت‌های مختلف سینامالدئید، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه‌ تکرار انجام شد. عامل اول پوشش‌های پلیمری در دو سطح (پلی‌اتیلن + پلی‌استر و بی‌اکسیلاری‌ارینتت‌پلی‌پروپیلن)، ...  بیشتر

علوم میوه
تأثیر پوشش‌های خوراکی بر حفظ ترکیب‌های زیست ‏فعال و طولانی کردن دورۀ نگهداری اناردانۀ رقم رباب نی‌ریز

اصغر رمضانیان؛ پگاه احمدی؛ فریبرز حبیبی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 943-952

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.220093.1123

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر پوشش­های خوراکی کیتوزان، نانوکیتوزان، متیل­سلولز و پکتین بر حفظ ترکیب‌های زیست فعال و افزایش ماندگاری اناردانۀ رقم رباب نی­ریز (Punica granatum L. cv. Rabbab-e-Neyriz) بررسی شد. اناردانه­ها با محلول کیتوزان 5/1 درصد، متیل­سلولز 3 درصد، پکتین 3 درصد و نانوکیتوزان خالص (100 درصد) پوشانده شدند و در دمای 5 درجۀ سلسیوس به مدت 16 روز ...  بیشتر