اثر کمپوست زباله شهری بر تجمع پیرن و آنتراسن در میوه بادنجان

نویسندگان

چکیده

امروزه از کمپوست زباله شهری به طور فزاینده‌ای در کشاورزی به عنوان اصلاح‌کننده خاک و همچنین به عنوان کود آلی استفاده می‌شود. هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای طی مراحل کمپوست شدن زباله‌های شهری در آن تشکیل می‌گردد که دارای خاصیت سرطان‎زایی و جهش‌زایی می‌باشند. هدف از این آزمایش که در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری بر میزان جذب دو هیدروکربن آروماتیک چند حلقه‌ای اشباع شده (پیرن و آنتراسن) توسط گیاه بادنجان بود. در این آزمایش چهار سطح کمپوست زباله شهری (50،100،150،200 تن در هکتار) به همراه شاهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اعمال گردید. نتایج نشان دادند که میزان پیرن و آنتراسن به ترتیب 616/1 و 255/0 میلی‌گرم در یک کیلوگرم کمپوست زباله شهری می‌باشد ولی با توجه به نمودار‌های حاصل از عصاره میوه‌ها حتی با افزایش 200 تن کمپوست زباله شهری در هکتار این دو ترکیب در هیچ یک از میوه‎های تیمار شده با کمپوست زباله شهری مشاهده نگردید و بنابراین این میوه‌ها هیچ خطر سمیتی را در مورد این دو ترکیب به همراه ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Municipal Solid Waste Compost on Pyrene and Anthracene Accumulation by Eggplant

نویسندگان [English]

  • Hadi Shabani
  • GholamAli Peyvast
  • JamalAli Olfati Chirani
  • Parvin Ramezani Kharazi
چکیده [English]

Municipal solid waste compost (MSWC) has been reported to improve soil fertility, plant development, yield and quality. Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) is produced during the composting process which may cause cancer if introduced in human diet. An experiment was conducted at the experimental field of the Agronomy Faculty, University of Guilan, Rasht, Iran, in 2008, to determine the effect of MSWC on the absorption of Pyrene and Anthracene by eggplant. The experiment was established using four levels of municipal solid waste compost (50, 100, 150 and 200 t. ha-1) and a bare soil as control in a RCB design. The results revealed that 1 kg of municipal solid waste compost included 1.616 and 0.255 mg. kg-1 Pyrene and Anthracene respectively but none of these compounds were detected in eggplant fruits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • eggplant
  • Municipal Solid Waste Compost (MSWC)
  • Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)