تاثیر بسته‌بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر روی کیفیت و عمر انباری براکلی

نویسندگان

چکیده

گلچه های کلم براکلی رقم پرمیوم کراپ با استفاده از دو نوع پوشش پلیمری (پلی اتیلن با دانسیته کم و پلی پروپیلن) بسته بندی شده و به منظور مطالعه اثرات MAP فعال (با ترکیب گازی CO2 5/7%+ O25/1%) و غیر فعال (بدون ترکیب گازی) بر روی حفظ کیفیت و ارزش غذایی براکلی در مقایسه با گلچه های شاهد در دمای 1 درجه سانتیگراد برای 18 روز انبار شدند. در طول مدت نگهداری در فواصل زمانی معین پارامترهایی از قبیل درصد افت وزن، میزان تولید اتیلن، کیفیت، تولیدات تخمیری (اتانول، استالدهید و اتیل استات)، ویتامین C، کلروفیل، pH و اسیدیته قابل تیتراسیون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در گلچه های شاهد کیفیت به سرعت افت پیدا کرد. از مهم ترین علائم کاهش کیفیت می توان به افت وزن و سفتی، تخریب کلروفیل و زرد شدن گلچه ها اشاره کرد. بر عکس بسته بندی گلچه های براکلی تحت شرایط اتمسفر تعدیل یافته به ویژه با استفاده از پوشش پلی پروپیلن میزان تولید اتیلن و کلیه تغییرات مرتبط با افت کیفیت را به طور معنی داری کاهش و همراه با حفظ ویتامین C، ارزش غذایی و سایر خصوصیات کیفی عمر انباری محصول را به بیش از 18 روز افزایش داد. همچنین در پایان این دوره در نتیجه تولید و تجمع ترکیبات نامطبوع الکلی همچون استالدهید و اتانول در بافت براکلی، مقدار کم اما مشخص این ترکیبات به مشام رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Modified Atmosphere Packaging (MAP) on Quality and Storage Life of Broccoli

نویسندگان [English]

  • Fariba Khalili
  • Younes Mostofi
  • Maryam ShekarChi
  • Seyed mohammad ali Ebrahim zade moosavi
چکیده [English]

Broccoli (Brassica oleracea L. cv Premium crop) florets were packaged using two types of polymeric films (polyethylene, LD & polypropylene cast) and then stored at 1?C for 18 days to study the effect of passive and active MAP (1.5%O2+7.5%CO2) on preservation of quality and nutritional value as compared to non-wrapped control florets. During storage, weight loss, rate of ethylene production, quality, fermentation products, vitamin C, chlorophyll, pH and titrable acidity were assessed and estimated every 3 days. Results revealed that deterioration occurred quickly in control broccoli, manifested mainly by weight loss, firmness reduction, chlorophyll degradation and yellowing. Conversely, in those florets packaged under MAP (especially for polypropylene), ethylene production as well as all other changes related with loss of quality were significantly reduced. This situation prolonged storability up to 18 days with high quality attributes as well as vitamin C preservation. At the end of the storage period, broccoli gradually developed slight to moderate alcoholic off-odors accumulating ethanol, and acetaldehyde in the tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Ethylene
  • Modified Atmosphere packaging
  • Premium crop broccoli
  • vitamin c