نویسنده = عشقی، سعید
تعداد مقالات: 10
1. اثر محلول‎‏پاشی برگی براسینواستروئید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو رقم توت‏فرنگی تحت تنش شوری در شرایط کشت بدون خاک

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 697-707

ابراهیم لطیفی خواه؛ سعید عشقی؛ علی قرقانی؛ عنایت اله تفضلی؛ فاطمه رزاقی


2. Leaf mineral nutrients composition and primary bud necrosis disorder in fruiting and de-fruited ‘Askari’ grapevine

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 53-62

Bijan Kavoosi؛ Saeid Eshghi؛ Ramezan Rezazadeh


3. بررسی واکنش‌های فیزیولوژیک و سازگاری برخی رقم‌های انگور به گرمای شدید جنوب فارس

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 161-174

محمد جواد کرمی؛ سعید عشقی؛ عنایت الله تفضلی


6. بررسی تحمل سرما در چند رقم انگور و ارتباط آن با بافت‌مردگی جوانه

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 105-117

سعید عشقی؛ مسلم کیامرثی


7. اثر کائولین بر فیزیولوژی درخت، آفتاب‌سوختگی سطحی و خواص کمّی و کیفی ‌میوۀ دو رقم تجاری سیب

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 475-486

علی قرقانی؛ سعید عشقی؛ یاسمین خواجه نوری؛ مجید راحمی


10. بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه‌ (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 349-356

بیژن کاوسی؛ سعید عشقی؛ عنایت اله تفضلی؛ مجید راحمی