کلیدواژه‌ها = ترکیبات فنلی
اثر کاربرد بعد از برداشت کیتوزان، وانیلین و استیک اسید بر کیفیت و انبارمانی گوجه‌فرنگی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 117-136

10.22059/ijhs.2022.347309.2053

فاطمه ناظوری؛ مهلا خوشحالی؛ حدیث اقبالی؛ علیرضا طالبی زاده


تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه نعناع (‏Mentha spicata L.‎‏) تحت ‏تنش کم آبیاری

دوره 51، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 479-492

10.22059/ijhs.2019.271832.1565

مهنوش رحمانی؛ عزیزاله خیری؛ محسن ثانی خانی؛ نجم الدین مرتضوی؛ نرجس فرزین


خواص آنتی‏‌‏اکسیدانی برخی از ژنوتیپ‏‌های زرشک بومی ایران

دوره 51، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 91-107

10.22059/ijhs.2019.266392.1514

سمیه طالبی؛ مهدی علیزاده؛ سیده ساناز رمضانپور؛ عظیم قاسم نژاد


ارزیابی تأثیر پایه، پیوندک و روش پیوند بر افزایش رویشی انار

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 337-350

10.22059/ijhs.2016.58535

مهرداد نوروزی؛ حمید رضا کریمی؛ سید حسین میردهقان