نویسنده = غلامی، منصور
تعداد مقالات: 5
2. پیامدهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تنش کوتاه‌مدت اُزُن در توت‌فرنگی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 703-714

مهدیه کریمی؛ منصور غلامی؛ حسن ساریخانی


3. ارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت‌فرنگی

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-91

فرهاد کرمی؛ منصور غلامی؛ احمد ارشادی؛ عادل سی و سه مرده


5. بررسی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیک چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 977-990

وهب اسدی؛ موسی رسولی؛ منصور غلامی؛ معصومه ملکی