تأثیر تغییر غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفر محیط کشت درون‌شیشه‌ای بر خصوصیات رشدی و پتانسیل ‏فتوسنتزیِ ارکیده خربقی معمولی‎ ‎‏(‏Epipactis veratrifolia‏)‏

زهره سلطانی؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ ساسان علی نیایی فرد؛ سعیده رستمی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.250705.1386

چکیده
  ارکیده خربقی معمولی از ارکیده­های خاک­رست و بومی مناطق معتدل ایران است و پتانسیل بالقوه­ای جهت اصلاح برای مصارف زینتی دارد. هرچند تکثیر درون‌شیشه­ای این گیاه قبلاً بررسی شده است، اما مطالعه عوامل مؤثر بر رشد و فتوسنتز این گونه در شرایط کنترل‌شده درون‌شیشه­ای ضروری می­باشد. در تحقیق حاضر گیاهچه­های سه برگچه­ای در ظروف ...  بیشتر

بهینه‌سازی ازدیاد درون‌شیشه‌ای گل صد تومانی (‏Paeonia mascula Mill (L.)‎‏) ‏

ادریس مهدوی فکیجور؛ هدایت زکی زاده؛ ولی اله مظفریان؛ حسن رضادوست

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 153-164

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.252548.1401

چکیده
  این پژوهش در دو مرحله جهت بهینه­سازی تکثیر درون‌شیشه‌ای گل صدتومانی بومی ایران انجام شد. در مرحله اول اثر غلظت‌های مختلف بنزیل آمینوپیورین (BAP) (صفر، 5/0،  و 2 میلی‌گرم در لیتر)، نفتالن استیک اسید (NAA) (صفر، 1/0، 2/0 و 3/0 میلی‌گرم در لیتر) و جیبرلیک اسید (GA3) (صفر و 5/0 میلی­گرم در لیتر) روی جوانه­های انتهایی گل صد تومانی گونه mascula به‌منظور ...  بیشتر