کلیدواژه‌ها = کاروتنوئید
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی عملکرد و ویژگی‌های کیفی سیاه‌دانه تحت تأثیر کود و آبیاری

دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 307-317

10.22059/ijhs.2019.272371.1570

رقیه بامشاد؛ محمود رمرودی؛ محمد رضا اصغری پور


8. اثر میزان و زمان مصرف کود نیتروژنی بر کمیت و کیفیت محصول دو رقم هویج (Daucus carota L.)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 411-422

10.22059/ijhs.2012.29376

آتنا یزدانی دماوندی؛ معظم حسن پور اصیل؛ بابک ربیعی