بررسی روند تغییر کیفی اسانس گل محمدی طی مراحل مختلف فنولوژی گل در منطقه ارومیه ‏

مهران کنعانی؛ اسماعیل چمنی؛ علی اکبر شکوهیان؛ موسی ترابی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 955-963

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.277924.1618

چکیده
  گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از گونه­های ارزشمند جنس رُز بوده که اسانس آن در بسیاری از صنایع مانند آرایشی، بهداشتی و دارویی استفاده می­شود. در پژوهش حاضر، ترکیب اجزای اسانس گل محمدی طی مراحل مختلف نمو گل (1- غنچه گل 2- گل نیمه­باز 3- گل کامل باز شده و 4- گل در آغاز پیری) طی سال 1397 در منطقه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس گل محمدی به روش تقطیر ...  بیشتر

بررسی اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه‌های بادام تحت ‏تنش شوری

الناز حاتمی؛ علی اکبر شکوهیان؛ علیرضا قنبری؛ لطفعلی ناصری

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 523-536

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.277630.1615

چکیده
  انتخاب منابع ­کودی مناسب، مشکلات ناشی از شوری را از گیاه دور می­کند. بدین­منظور، آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح بلوک­های­کامل تصادفی،در سه تکرار، در دانشگاه ­محقق اردبیلی، در سال­های 96-1395، انجام شد.عامل اول اسیدهیومیک در­ چهار سطح (صفر، 5/2، 5 و7 کیلوگرم­برهکتار)، عامل دوم کلریدسدیم در چهار سطح (صفر،60،120 و180 میلی­مولار) ...  بیشتر

علوم میوه
تأثیر نانونقره بر آلودگی باکتریایی و شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام GN15 کشت بافتی

الناز حاتمی؛ علی اکبر شکوهیان؛ علیرضا قنبری؛ لطفعلی ناصری

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 119-128

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.244539.1338

چکیده
  نانوتکنولوژی توانسته راهگشای روش­های نوینی در علوم گیاهی و تحقیقات کشاورزی باشد. این تحقیق به­منظور بررسی اثرات نانونقره در 4 غلظت (صفر (شاهد)، 100، 150 و 200 میلی­گرم بر لیتر) و 8 تکرار، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، بر درصد زنده­مانی، آلودگی­ باکتریایی و شاخص­های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ریزنمونه­های بادام GN15، در دانشگاه ...  بیشتر