نویسنده = ارشادی، احمد
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی برخی از پاسخ‌‌های فیزیولوژیکی پایه‌‌های پیوندشده و غیر پیوندی بادام به تنش خشکی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-323

حسین مرادی؛ محمود اثنی عشری؛ احمد ارشادی


3. غربال‌گری برخی پایه‌های هیبرید انتخابی سیب برای تحمل به تنش خشکی بر اساس صفات مرتبط با فتوسنتز

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1013-1024

داریوش آتشکار؛ احمد ارشادی؛ مهدی طاهری؛ حمید عبدالهی


4. ارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت‌فرنگی

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-91

فرهاد کرمی؛ منصور غلامی؛ احمد ارشادی؛ عادل سی و سه مرده


6. تأثیر پاکت گذاری بر برخی از ویژگی‌های کیفی و کاهش آفتاب سوختگی انار رقم رباب نیریز

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 353-360

سکینه احتشامی؛ حسن ساری خانی؛ احمد ارشادی؛ جعفر امیری پریان