اثر غنی سازی کمپوست ضایعات کشاورزی با عنصر روی، بر عملکرد و برخی صفات کیفی کاهو در ‏کشت گلخانه‌ای ( ‏Lactuca sativa L.‎‏)‏

سمیه افسری یگانه؛ احمد گلچین؛ مجتبی دلشاد؛ وحید عبدوسی

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 707-720

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.312352.1871

چکیده
  استفاده از ضایعات آلی کشاورزی در راستای تولید ورمی‌کمپوست و کمپوست روشی پایدار برای بهره­گیری مجدد از این ضایعات است. به­منظور بررسی اثر انواع مختلف ورمی‌کمپوست و کمپوست غنی شده با روی بر عملکرد، کیفیت و محتوای عناصر غذایی کاهو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. عامل اول بقایای مواد آلی در سه سطح (ورمی‌کمپوست ...  بیشتر

مطالعه تاثیر کاربرد کود دامی بر گیاه پالایی رعنازیبا (‏Gaillardia grandiflora‏)‏ و جذب سرب از خاک

محمد جواد بهمن زادگان جهرمی؛ وحید عبدوسی؛ سعید سماوات؛ علی محمدی ترکاشوند؛ حمید مظفری

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 157-170

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.319803.1902

چکیده
  به منظور بررسی اثر کاربرد کود دامی بر گیاه‏پالایی گیاه رعنازیبا آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتور سال در کرت‏های اصلی و فاکتورهای سرب در چهار سطح (صفر، 40، 80 و 120 میلی­گرم بر کیلوگرم خاک) و فاکتور کاربرد کود دامی در سه سطح (صفر، 25 و 50 گرم بر کیلوگرم خاک) به صورت فاکتوریل ...  بیشتر

بررسی اثر مکان رویش بر میزان و کیفیت اسانس اسپات گل‌آذین برخی رقم‌های نخل خرما

معصومه سهیلا اتقائی؛ فاطمه سفیدکن؛ علی درینی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ وحید عبدوسی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 125-138

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283838.1669

چکیده
  گل‌آذین خرما (Phoenix dactylifera L.) در پوششی بنام اسپات قرار دارد که حاوی اسانس است. در این مطالعه تأثیر منطقه رویش (بم و جیرفت) بر میزان و اجزای اسانس اسپات رقم‌های خرما (پیارم، زاهدی، مضافتی و هلیله‌ای) ارزیابی شد. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و آنالیز آن توسط دستگاه های GC و GC/MS انجام شد. نتایج نشان داد اثر رقم بر ویژگی‎های ریخت‎شناسی ...  بیشتر

تأثیرکاربرد بیوچار و تغذ‌یه آلی و شیمیایی بر عملکرد، برخی ویژگی‌های مورفو- فیزیولوژیکی و ‏تغذیه‌ای گوجه‌فرنگی رقم ازمیر ‏‎(Solanum lycopersicum Mill cv. Izmir)‎

سید مهدی نبئی؛ محمد رضا حسندخت؛ وحید عبدوسی؛ محمدرضا اردکانی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 177-188

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.286003.1686

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی اثر بیوچار در ترکیب با کود تازه مرغی و سطوح مختلف چای کمپوست کود مرغی بر واکنش­های تغذیه­ای و صفات رشدی گوجه­فرنگی گلخانه­ای صورت گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل بیوچار در دو سطح (صفر و 10 تن در هکتار)و تغذیه آلی و شیمیایی در شش سطح (کود ...  بیشتر