روند تغییرات کربوهیدرات‌ها و تأثیر نفتالین استیک اسید برعملکرد و تناوب باردهی نارنگی انشوی ‏میاگاوا (‏Citrus unshiu cv. Miyagawa‏)‏

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 493-507

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.307872.1832

چکیده
  به منظور بررسی وضعیت کربوهیدرات­ها و تأثیرکاربرد نفتالین استیک اسید بر عملکرد و تناوب باردهی نارنگی انشو میاگاوا، دو آزمایش مجزا در یک باغ بارده نارنگی انشو میاگاوا  انجام شد. در آزمایش اول، روند تغییرات غلظت کربوهیدرات­ها (قندهای محلول و نشاسته) در  برگ و ریشه­ درختان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش دوم در قالب طرح بلوک‌های ...  بیشتر

ویژگی‌های رویشی و زایشی نارنگی انشو میاگاوا با پایه سوینگل‌سیتروملو در دامنه و دشت شرق ‏مازندران

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.308459.1836

چکیده
  امروزه وجود انواع تنش‌های زنده و غیر زنده، تحقیق با پایه‌های مختلف در شرایط اقلیمی و خاکی متفاوت را ضروری کرده است. ازاین‌رو، روند رشد و برخی ویژگی‌های زایشی نارنگی انشو میاگاوا روی پایه سوینگل‌سیتروملو در دو پایلوت دشت و دامنه در شرق استان مازندران طی 10 سال بررسی شد. نتایج نشان داد درختان روی این پایه، پر رشد و دارای عملکرد بالا ...  بیشتر

بررسی تغییرات غلظت عناصر غذایی در برگ مکزیکن لایم (‏Citrus aurantifolia Swingle‏) طی ‏پیشرفت بیماری جاروک

طاهره رئیسی؛ مرتضی گل محمدی؛ علی اسدی کنگرشاهی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 731-741

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.296199.1761

چکیده
  بیماری جاروک مکزیکن لایم، که توسط Candidatus Phytoplasma aurantifolia ایجاد می‌شود، مهم‌ترین عامل محدودکننده تولید این محصول در مناطق جنوبی ایران است. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات غلظت عناصر غذایی در برگ نهال‌های ریشه‌دار مکزیکن‌لایم آلوده‌شده با فیتوپلاسما و مکزیکن‌لایم سالم طی پیشرفت بیماری (330-90 روز) و امکان جداسازی نهال‌های سالم و آلوده ...  بیشتر

تأثیر محلول‌پاشی اوره متناسب با فنولوژی رشد بر عملکرد و تناوب باردهی نارنگی ساتسوما ‏‏(‏Citrus unshiu‏)‏

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 99-111

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.282798.1661

چکیده
  به منظور افزایش عملکرد و کاهش تناوب باردهی نارنگی ساتسوما، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به مدت هفت سال بر درختان نارنگی ساتسوما انجام شد. تیمارها شامل شاهد، محلولپاشی زمستانی اوره (قبل از تمایز جوانه‌های گل)، محلولپاشی اوره در زمان گلدهی (باز شدن حداقل 50 درصد گل‌ها) و محلولپاشی تابستانی اوره (پس از ریزش تابستانه میوه‌چه‌ها) ...  بیشتر

علوم میوه
بررسی تشکیل گل و میوه در چند رقم مرکبات در شرایط اقلیمی شرق مازندران

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جلال مهدوی ریکنده

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 257-264

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.58525

چکیده
  برای بررسی وضعیت گل‌دهی، تشکیل میوه‌چه و میوه در پرتقال تامسون ناول و نارنگی‌های انشوی سوجی‌یاما و میاگاوا در شرایط اقلیمی شرق مازندران، آزمایشی به‌صورت تجزیة مرکب در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه باغ با مدیریت مختلف و در سه سال متوالی با پنج تکرار به اجرا درآمد. شمار گل، میوه‌چه و میوه ثبت و درصد تشکیل باقی‌مانده تا برداشت ...  بیشتر

بررسی امکان کاهش پفی‌شدن میوۀ نارنگی انشو (Citrus unshiu) در شرق مازندران

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 591-600

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56907

چکیده
  پفی‌شدن یک ناهنجاری فیزیولوژیکی در برخی ارقام مرکبات است که سبب جدا‌شدن پوست از گوشت، کاهش بازارپسندی‏، افزایش خسار‌ت‌های پوست و کاهش خاصیت انباری میوه می‏شود. به‏منظور امکان کاهش این ناهنجاری، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 11 تیمار: 1. شاهد؛ 2. مونو آمونیم ‏‏فسفات؛ 3. کلرور کلسیم؛ 4. نیترات ‏پتاسیم؛ 5. مونو ...  بیشتر