غربالگری برخی از رقم‌های پیاز خوراکی در برابر بیماری پوسیدگی فوزاریومی (‏Fusarium ‎oxyosporum f.sp cepae‏) و بررسی بیان رونوشت ژن‏‎‌‎های ‏‎ COI1‎و ‏ERF1‎‏ در رقم‌های حساس و ‏متحمل‏

بیتا خوانساری نژاد؛ فرشاد دشتی؛ دوستمراد ظفری؛ اصغر میرزایی اصل

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 183-194

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.306422.1825

چکیده
  پیاز یک محصول مهم باغبانی است که هر ساله مقدار زیادی از آن در اثر بیماری پوسیدگی فوزاریومی از بین می‌رود. در این بررسی آزمون بیماری­زایی هشت جدایه فوزاریوم بر سوخ‌های پیاز رقم تگزاس­ارلی­گرانو در آزمایشگاه انجام شد که چهار جدایه HR1، HR97، HR42، HR21 بیشترین میزان بیماری­زایی را نشان­دادند. همچنین آزمون دامنه میزبانی چهار جدایه ...  بیشتر

علوم سبزی
بررسی الگوی بیان ژن‌های AsFT و gaLFY در فرایند تکامل زایشی در اندام‌های مختلف برخی از همگروه‌های سیر ایرانی (Allium sativum L.)

فهیمه قائمی زاده؛ فرشاد دشتی؛ علیرضا شافعی نیا

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 269-278

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.237091.1280

چکیده
  درک درست از الگوی بیان ژن­های کنترل‌کنندۀ گلدهی در نژادگان (ژنوتیپ)‌های زایای سیر، روند برنامه­های اصلاحی آن را بهبود می­بخشد. بدین منظور الگوی بیان ژن‌های  AsFT 1,2,4  و gaLFY در اندام­های رویشی و زایشی سه همگروه گل‌ده، نیمه گل‌ده و غیر گل‌ده سیر ایرانی بررسی شد. بیشترین بیان نسبی gaLFY هشت هفته پس از کشت در مریستم هر سه همگروه ...  بیشتر

علوم سبزی
تأثیر سولفات و سلنیوم بر برخی شاخص‌های ریخت‌شناختی و ویژگی‌های پاداکسندگی پیاز قرمز آذرشهر

شیوا بذل؛ فرشاد دشتی؛ مجتبی دلشاد

دوره 48، شماره 3 ، دی 1396، ، صفحه 623-633

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.218315.1108

چکیده
  پیاز خوراکی ازجمله سبزی­های پرمصرف در زنجیرۀ غذایی مردم جامعه بوده و محققان همواره در تلاش هستند تا کیفیت غذایی آن را بهبود بخشند. این پژوهش برای بررسی تأثیر سطوح مختلف گوگرد (32، 64 و 128 میلی­گرم در لیتر سولفات و سلنیوم (0، 1 و 2 میلی­گرم در لیتر سلنات) بر صفات رشدی و ویژگی­های پاداکسندگی (آنتی‌اکسیدانی) پیاز (Allium cepa L.) رقم قرمز آذرشهر ...  بیشتر

اثر تراکم کاشت و هرس شاخه بر شاخص‏های رشد، عملکرد و کیفیت دو رقم طالبی گلخانه‏ای (Cucumis melo L.)

فرشاد دشتی؛ سعید ذوقی؛ احمد ارشادی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 303-312

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54626

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تراکم کاشت و هرس شاخه بر شاخص‏های رشد، عملکرد و ویژگی‌های کیفی طالبی گلخانه‏ای پژوهشی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و سه فاکتور، رقم (‌میرلا و گالیا‌ـ 52)، هرس شاخه (تک و دو شاخه) و تراکم (2، 4/2، 8/2 و 6/3 بوته در مترمربع) انجام گرفت. نتایج نشان داد هر دو رقم واکنش‌پذیری بهتری نسبت ...  بیشتر

مطالعة ارتباط بین صفات مورفولوژیک با گل‌دهی در هم‌گروه‏های سیر ایرانی

احمدرضا عباسی فر؛ فرشاد دشتی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54126

چکیده
  ‌این آزمایش با هدف تشخیص هم‌گروه‏های گل‌ده سیر (Allium sativum L.) و تعیین ارتباط صفات مورفولوژیکی با صفت گل‌دهی با استفاده از روش‏های آماری تجزیة واریانس، مقایسة میانگین‏ها، ضرایب همبستگی، تجزیة عامل، رگرسیون گام‌به‌گام، تجزیة مسیر و تجزیة خوشه انجام شد. در این پژوهش صفات گل‌دهی، تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل‏ترین برگ، طول ...  بیشتر

اثرغلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه بر تولید ریز غده در سیب زمینی رقم سانته

فرشاد دشتی؛ خسرو پرویزی؛ حامد اشراف؛ محمدرضا چائی چی؛ محمود اثنی عشری

دوره 44، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22059/ijhs.2013.30401

چکیده
  در این پژوهش اثر غلظتهای مختلف پاکلوبوترازول (0، 250، 350 و 450 میلی گرم در لیتر ) و تراکم کاشت گیاهچه (80، 100 و 120 گیاهچه در متر مربع) بر تولید ریزغده از سیب زمینی رقم سانته بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پاکلوبوترازول در اوایل استولون زایی روی برگها پاشیده شد. نتایج تجزیه واریانس و ...  بیشتر

اثر نوع هرس و انتخاب میوه بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی دو رقم فلفل دلمه گلخانه‌ای (Capsicum annuum L.)

فرشاد دشتی؛ مهرداد رسولی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 371-379

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29372

چکیده
  اثر هرس شاخه در 3 سطح (نگهداری 2، 3 و4 شاخه اصلی) و انتخاب میوه در 2 سطح (انتخاب میوه روی شاخه اصلی، انتخاب میوه روی شاخه اصلی و فرعی) بر عملکرد و صفات کیفی دو رقم فلفل گلخانه‌ای (رقم قرمز Torkal و نارنجی Paramo) بصورت فاکتوریل در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد رقم قرمز تعداد میوه (43/14 ...  بیشتر

اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژی تره ایرانی (Allium ampeloperasum Tareh group)

مرضیه دارابی؛ فرشاد دشتی؛ منصور غلامی؛ محمدرضا مصدقی؛ سید مهدی میر فتاح

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 95-103

چکیده
  این پژوهش در راستای بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با تیمار تنش خشکی در5 سطح شامل درصد رطوبت وزنی در مکش‌های ماتریک 30، 50، 80، 200 و 500 کیلوپاسکال در خاک بر دو توده شادگانی و همدانی تره‌ایرانی صورت پذیرفت. از زمان کاشت تا چین دوم (40 روز پس از کشت) گلدان‌ها به مقدار ...  بیشتر

اثر پیوند بر عملکرد و برخی صفات رویشی دو رقم خیار گلخانه‌ای

فاطمه مرادی پور؛ فرشاد دشتی؛ بهمن زاهدی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 291-300

چکیده
  اثر پیوند بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی دو رقم خیار گلخانه‌ای روبرتو و دانیتو روی 5 پایه کدو به نام‌های شینتوزا و کایروشینتوزا (Cucurbita maxima × C. moschata)، کدو تنبل (C. maxima cv. Goriki)، کدوی برگ انجیری(Cucurbita ficifolia. cv. Korodame) و کدو قلیانی (siceraria Lagenaria) مورد بررسی قرار گرفت. عملیات اجرایی این طرح در سال 1386 و در گلخانه‌های تجاری امزاجرد همدان انجام گرفت. ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های سیر ایرانی (.Allium sativum L) با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی AFLP

یاور وفایی؛ فرشاد دشتی؛ محسن مردی؛ احمد ارشادی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  سیر (Allium sativum L.) مدت‌های مدید به صورت رویشی تکثیر شده و تحت شرایط معمول بذر تولید نمی‌کند. اطلاع از محتوی ژنتیکی و سطح تنوع ژنتیکی منابع گیاهی هر محصول، اولین و مهمترین گام در جهت برآورد اهداف اصلاحی می‌باشد. در بین روش‌های مختلف شناسایی تنوع ژنتیکی تکنیک AFLP به دلیل صحت و دقت بالا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این تحقیق ...  بیشتر