بررسی تغییرات میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و صفات کمی میوه ‏در چهار ژنوتیپ‌ وحشی تمشک سیاه (‏Rubus sanctus‏) در مراحل مختلف رسیدگی ‏

زهرا شمس؛ سعید عشقی؛ عنایت اله تفضلی؛ علی قرقانی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 153-169

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.285461.1680

چکیده
  مطالعه حاضر به‏منظور بررسی تنوع در ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی، صفات کمی میوه و میزان رنگدانه‌های ژنوتیپ‌های وحشی تمشک‌سیاه ایران انجام‏گرفت. برای این منظور، چهار ژنوتیپ تمشک‌ سیاه شامل بابلسر، نمک‌آبرود، بندرگز و ناهارخوران متعلق به گونه Rubus sanctus که از شمال ایران جمع آوری شده بودند و در کلکسیون تمشک‌ سیاه دانشگاه ...  بیشتر

علوم میوه
اثر محلول‎‏پاشی برگی براسینواستروئید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو رقم توت‏فرنگی تحت تنش شوری در شرایط کشت بدون خاک

ابراهیم لطیفی خواه؛ سعید عشقی؛ علی قرقانی؛ عنایت اله تفضلی؛ فاطمه رزاقی

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 697-707

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.262213.1480

چکیده
  به خاطر کمبود منابع آب شیرین، این پژوهش با هدف تعیین دامنه تحمل شوری توت‏فرنگی رقم‏های ʼ پاروسʻ و ʼ آروماسʻ و نقش احتمالی براسینواستروئید در تخفیف اثر منفی شوری برنامه‏ریزی شد. در این پژوهش محلول‌پاشی برگی با 24- اپی براسینولید (0، 25/0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر) و چهار سطح شوری (0، 20، 40 و60 میلی‏مولارکلرید سدیم) به‏صورت آزمایش فاکتوریل ...  بیشتر

علوم میوه
تأثیر محلول‌پاشی کلسیم و بُر روی برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ سیب رقم گلاب کهنز

شهرام آزادی بوگر؛ علی قرقانی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 811-822

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.133069.844

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی کلسیم و بُر بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ سیب رقم گلاب کهنز، آزمایشی در دو سال در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با ده تیمار و چهار تکرار  (درمجموع شامل چهل درخت) انجام گرفت. تیمارهای محلول‌پاشی شامل سه غلظت 5/0، 75/0، 1 درصد، کلرید کلسیم و همچنین سه غلظت یادشده در ترکیب با اسید بوریک 05/0 درصد، سه ترکیب ...  بیشتر

اثر کائولین بر فیزیولوژی درخت، آفتاب‌سوختگی سطحی و خواص کمّی و کیفی ‌میوۀ دو رقم تجاری سیب

علی قرقانی؛ سعید عشقی؛ یاسمین خواجه نوری؛ مجید راحمی

دوره 46، شماره 3 ، آبان 1394، ، صفحه 475-486

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.55867

چکیده
  مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی آثار کاربرد کائولین برای کاهش آثار سوء دماهای بالا به‌ویژه آفتاب‌سوختگی میوه در سیب انجام شد. تیمارهای استفاده‌شده در این پژوهش شامل چهار غلظت کائولین (0،2، 4 و 6 درصد) روی دو رقم مهم و تجاری سیب استان فارس ‘گلدن دلیشز’ و ‘استارکینگ دلیشز’ بود. شاخص‏های اندازه‏گیری شده در این پژوهش شامل شاخص‏های ...  بیشتر