نویسنده = مهدی طاهری
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی شاخص‌های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 925-937

فرهاد اکبری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ مهدی طاهری؛ آرش محمدی


3. غربال‌گری برخی پایه‌های هیبرید انتخابی سیب برای تحمل به تنش خشکی بر اساس صفات مرتبط با فتوسنتز

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1013-1024

داریوش آتشکار؛ احمد ارشادی؛ مهدی طاهری؛ حمید عبدالهی