نویسنده = قنبری، فردین
تعداد مقالات: 1
1. بهبود تحمل به سرمای نشاهای گوجه‌فرنگی با پیش تیمار تنش خشکی

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 669-679

فردین قنبری؛ محمد سیاری