نویسنده = حسن پور، حمید
تعداد مقالات: 3
2. ویژگی‌های میوه‌شناختی برخی از نژادگان‌های زالزالک در استان آذربایجان غربی

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 689-700

ستار دریلی؛ حمید حسن پور؛ علیرضا فرخزاد