نویسنده = آتشکار، داریوش
تعداد مقالات: 2
1. غربال‌گری برخی پایه‌های هیبرید انتخابی سیب برای تحمل به تنش خشکی بر اساس صفات مرتبط با فتوسنتز

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1013-1024

داریوش آتشکار؛ احمد ارشادی؛ مهدی طاهری؛ حمید عبدالهی


2. تولید و ارزیابی مقدماتی پایههای دورگ رویشی سیب (Mallus domestica Borkh.)

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 329-335

داریوش آتشکار؛ محی الدین پیرخضری؛ امیر عباس تقی زاده