نویسنده = حیدری برکادهی، سیده معصومه
تعداد مقالات: 1
1. اثر هرس تابستانه و محلول‌پاشی با کلسیم بر ترکیبات معدنی و کیفیت میوه‌ی کیوی رقم ’هایوارد‘

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 335-343

سیده معصومه حیدری برکادهی؛ محمود قاسم نژاد؛ یونس ابراهیمی