نویسنده = عینی زاده، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در توده‌های گشنیز (Coriandrum sativum L.) بومی ایران

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 317-327

پیمان عینی زاده؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی