نویسنده = روحی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مقادیر مختلف ابر جاذب و ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های کمی و کیفی گازانیا (Gazania hybrida) در شرایط بام سبز

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 423-429

بنفشه فتحی؛ سعید ریزی؛ وحید روحی؛ مهدی قبادی نیا