نویسنده = شکفته، حسین
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی فسفر بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 119-129

حسین شکفته؛ امر الله مارزی؛ سمیه غفاری شهرآباد