نویسنده = عابدی، نرجس خاتون
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دگرگرده‌افشانی بر درصد تشکیل، خواص کمّی و کیفی میوۀ انگور رقم قزل‌اوزوم

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 111-118

حامد دولتی بانه؛ نرجس خاتون عابدی؛ رسول جلیلی مرندی