نویسنده = شجاعیان، عبدالعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی و کیفی اسانس توده‌هایی از پونه‌سا (Nepeta spp.) و تعیین کارآمدی اجزای اسانس در بررسی روابط درون و بین‌گونه‌ای

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 601-612

نجمه هادی؛ عبدالعلی شجاعیان؛ فاطمه سفیدکن؛ علی اشرف جعفری