نویسنده = تبریزی رائینی، لیلا
تعداد مقالات: 9
1. اثر مدیریت تغذیه (معدنی و آلی) بر میزان نیترات، ماندگاری و کیفیت پس از برداشت کرفس تازه برش‌یافته (Apium graveolens L.)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 635-645

حدیثه دانشور؛ مصباح بابالار؛ مجتبی دلشاد؛ لیلا تبریزی رائینی


2. A study on the effects of environmental factors on vegetative characteristics and corm yield of saffron (Crocus sativus)

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 45-52

Haydeh Rahimi؛ Majid Shokrpour؛ Leila Tabrizi Raeini؛ Ezatollah Esfandiari


3. واکنش رشد و عملکرد گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به فاصلۀ کاشت و زمان برداشت

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 317-327

لیلا تبریزی؛ علیرضا زواری؛ داراب یزدانی


4. بررسی تنوع ریخت‌شناختی و ترکیب‎پذیری عمومی در بین خانواده‌های خواهر- بردار ناتنی سرخارگل

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 617-630

علیرضا یاوری؛ مجید شکرپور؛ لیلا تبریزی؛ جواد هادیان


6. تغییر فاکتورهای فیزیکی و فیتوشیمیایی گل همیشه‌بهار (Calendula offıcinalis L.) تحت‌تأثیر روش‌های مختلف خشک‌کردن و منبع تغذیۀ گیاه

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 243-258

لیلا تبریزی؛ فرناز دژابون؛ یونس مستوفی؛ مهدی مریدی فریمانی


7. اثر نسبت‌های مختلف ورمی کمپوست در بستر کشت بر رشد نشاء عروسک پشت پرده (Physalis peruviana L.)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 383-390

حسین محمدی؛ لیلا تبریزی؛ رضا صالحی


8. بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی L.) tenuior Ziziphora ( در ایران با استفاده از نشانگر مولکولیRAPD

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 337-344

زهرا حطری؛ ذبیح اله زمانی؛ وحیده ناظری؛ لیلا تبریزی


9. ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی‌های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه‌ها

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 379-391

علیرضا کوچکی؛ لیلا تبریزی؛ مریم جهانی؛ علی اصغر محمدآبادی