نویسنده = عدالتی مرفه، راحله
تعداد مقالات: 1
1. اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida cv. Napoli)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 217-225

راحله عدالتی مرفه؛ مصطفی عرب؛ روح انگیز نادری؛ محمود رضا روزبان