نویسنده = فرخزاد، علیرضا
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر سیلیکات پتاسیم بر کاهش تجمع بُر و آسیب‌های اکسایشی در انگور بیدانۀ سفید در شرایط تنش سمیت بُر

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 391-401

سمیه نظام دوست؛ علیرضا فرخزاد؛ میر حسن رسولی صدقیانی


3. ‌پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 213-223

وحید اکبری؛ رسول جلیلی مرندی؛ جلیل خارا؛ علیرضا فرخزاد