نویسنده = کازرونیان، رضوان السادات
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روش مدیریت تاج پوشش و حجم گلدان بر عملکرد و کیفیت دو رقم رز در شرایط هیدروپونیک

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 23-32

رضوان السادات کازرونیان؛ احمد خلیقی؛ سپیده کلاته جاری؛ محمد خصوصی