نویسنده = اسدی کنگرشاهی، علی
تعداد مقالات: 1
1. کاهش تناوب باردهی در نارنگی انشو با مدیریت مصرف نیتروژن و هرس در شرق مازندران

دوره 42، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 217-225

علی اسدی کنگرشاهی؛ غلامرضا ثواقبی؛ نگین اخلاقی امیری