موضوعات = فضای سبز و طراحی منظر
بررسی مفهومی و کاربردی باغ‎سازی ایرانی به سبک دوره پیش از اسلام

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-46

10.22059/ijhs.2017.217482.1098

الهام فرجی دیزجی؛ محسن کافی؛ احمد خلیقی؛ سپیده کلاته جاری


ارزیابی زیبایی‌شناسی گیاهان درختی بومی هیرکانی (بررسی موردی: حوزۀ شهرستان ساری)

دوره 49، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 515-527

10.22059/ijhs.2017.231993.1239

وجیهه عباسی قادی؛ مسعود آزادبخت؛ یحیی تاجور؛ محمد اکبرزاده


Assessment of user preferences of campus green space at Ferdowsi University of Mashhad-Iran

دوره 48، ویژه نامه، مهر 1396، صفحه 1-11

10.22059/ijhs.2017.63642

Zahra Karimian؛ Leila Samiei؛ Fatemeh Kazemi


بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی‌کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 157-166

10.22059/ijhs.2016.58222

طاهره بهرامی؛ وحید روحی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ سعید ریزی