تأثیر خودگشنی بر صفات کمی و کیفی گلایول رقم آمستردام

محمدحسین عظیمی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 729-740

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283704.1668

چکیده
  گلایل، یکی از مهمترین گل‌های شاخه‌بریده و معروف به ملکه گل‌های پیازی است. این تحقیق با هدف تولید ژنوتیپ‌های برتر گلایول از طریق خودگرده افشانی رقم آمستردام در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی در سال‌های 97-94 و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تفاوت ژنوتیپ‌ها در صفات مورد مطالعه (به استثناء وزن ...  بیشتر

علوم سبزی
ارزیابی نتاج حاصل از تلاقی لاین‌های منتخب خیار با هیبرید تجاری نگین

فاطمه ستمدیده مسلمی؛ جمالعلی الفتی؛ یوسف حمید اغلی

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 539-548

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.231888.1236

چکیده
  پارتنوکارپی توانایی تولید میوه بدون تلقیح است که حاصل بر­هم­کنش ژنتیک و عوامل فیزیولوژیکی است. در طی تحقیقات پیشین، لاین‌های مطلوب خیار (Cucumis sativus L.) با ترکیب­پذیری عمومی مطلوب و هیبرید­های برتر با هتروزیس بالا که ترکیب والدینی آنها، ترکیب‌پذیری خصوصی بالایی داشتند شناسایی شدند. در این بررسی امکان تلاقی آن­ لاین‌ها با هیبرید­های ...  بیشتر

تعیین خودسازگاری و خودناسازگاری برخی از ارقـام گلابی آسیایـــی ( Pyrus serotina Rehd.)، گلابی اروپایی ( Pyrus communis L.) و گلابی های بومی

ثریا موسوی؛ کاظم ارزانی؛ حمید عبدالهی

دوره 43، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 311-321

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.28964

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین درصد خودناسازگاری در برخی از ارقام گلابی آسیایی ( Pyrus serotina Rehd.) و گلابی اروپایی ( Pyrus cummunis L.) در سال های 1385 و 1386 انجام پذیرفت. پس از جمع آوری دانه های گرده به منظور اطمینان از زنده بودن آنها، در شرایط درون شیشه ای مورد کشت قرار گرفتند. همچنین به منظور مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده 48، 72، 96 و 120 ساعت بعد از گرده افشانی ...  بیشتر