کلیدواژه‌ها = گل شاخه بریده
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه تغییرات فصلی در رنگ گیری، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و کیفیت ماندگاری گل های بریده آلسترومریا

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 189-198

10.22059/ijhs.2012.25110

سمیه قاسمی عمران؛ محمود قاسم نژاد؛ عبداله حاتم زاده؛ داود بخشی


3. بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای آلسترومریا رقم فیگو

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

علیرضا خالقی؛ احمد خلیقی؛ پژمان آزادی