کلیدواژه‌ها = فنول
تأثیر روش پوست‌گیری و خشک‌کردن بر خصوصیات بیوشیمیایی آلوی خشکباری

دوره 51، شماره 3، آذر 1399، صفحه 569-578

10.22059/ijhs.2019.267361.1518

ملیحه مرشدلو؛ بهرام عابدی؛ غلامحسین داوری نژاد