کلیدواژه‌ها = اصلاح
تعداد مقالات: 3
1. تولید و ارزیابی مقدماتی پایههای دورگ رویشی سیب (Mallus domestica Borkh.)

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 329-335

10.22059/ijhs.2016.58534

داریوش آتشکار؛ محی الدین پیرخضری؛ امیر عباس تقی زاده


2. ارزیابی برخی خصوصیات کمّی و کیفی میوه و درخت در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی ارقام سیب رد اسپار در گلاب کهنز

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 201-211

10.22059/ijhs.2015.54616

روح اله علی؛ ذبیح اله زمانی؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ علی قرقانی؛ اسماعیل فلاحی


3. بررسی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح انگورهای تازه خوری

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

جواد عرفانی مقدم؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم