بررسی تولید‎ ‎انبوه گیاهچه‌های ارکیده فالانوپسیس رقم شاخه بریده ‏Detroit‏ از طریق کشت ‏درون‌شیشه‌ای اندام‌های رویشی

خسرو بالی لاشکی؛ هدایت زکی زاده؛ جمالعلی الفتی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 689-699

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.306068.1820

چکیده
  ارکیده‌ها از معروف­ترین گیاهان زینتی در جهان هستند. از مهم­ترین چالش­های تولید ارکیده­ها، دشواری ازدیاد آن­ها است از این رو ریزازدیادی به عنوان روش تکثیر آن کاربرد دارد. در این مطالعه ریزازدیادی تجاری گیاه ارکیده Phalaenopsis amabilis cv. Detroit  با استفاده از اندام‌های رویشی انجام شد. ابتدا گره­های روی ساقه گل، جهت باززایی مستقیم ...  بیشتر