تأثیر محلول‌پاشی نانو اکسید آهن و کودهای زیستی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و برخی ‏خصوصیات فیزیولوژیکی ریشه و بخش هوایی سیاه‌دانه (‏Nigella sativa L.‎‏)‏

مریم برومند سویری؛ مصطفی حیدری؛ احمد غلامی؛ هادی قربانی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 939-953

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.274442.1591

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر نانو اکسید آهن و انواع مختلف کودهای زیستی بر رشد ریشه، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در در دو بخش ریشه و برگ و نیز برخی دیگر از خصوصیات فیزیولوژیکی سیاه‌دانه، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. عامل اول محلول­پاشی نانو اکسید ...  بیشتر

تأثیر کودهای نیتروژن و بور بر عملکرد و غلظت عناصر معدنی میوه کارلا (‏Momordica charantia ‎L.‎‏)‏

علی حسن زاده؛ مصطفی حیدری؛ حسن خوش قلب؛ حسن قربانی قوژدی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 901-909

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.261187.1486

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر عناصر غذایی نیتروژن و بور بر برخی ویژگی­های کمی و کیفی گیاه کارلا (Momordica charantia L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود اجرا شد. تیمارها شامل عامل اول کود نیتروژن در سه سطح (75، 150 و 225 کیلوگرم کود نیتروژن درهکتار از منبع اوره) و عامل ...  بیشتر