نویسنده = وجیهه عباسی قادی
ارزیابی روش‌های ضدعفونی ریزوم و بذر زنبق مردابی در شرایط درون‌شیشه‌ای

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 153-175

10.22059/ijhs.2023.347451.2055

وجیهه عباسی قادی؛ اسماعیل چمنی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ مهدی محب الدینی؛ ولی اله قاسمی عمران


ارزیابی زیبایی‌شناسی گیاهان درختی بومی هیرکانی (بررسی موردی: حوزۀ شهرستان ساری)

دوره 49، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 515-527

10.22059/ijhs.2017.231993.1239

وجیهه عباسی قادی؛ مسعود آزادبخت؛ یحیی تاجور؛ محمد اکبرزاده