علوم گیاهان دارویی
بررسی عامل‌های مؤثر در القای ریشۀ موئین و افزایش میزان رزمارینیک‌اسید زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

بهمن حسینی؛ نسرین ایوبی؛ محمد فتاحی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 253-267

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.215380.1078

چکیده
  زرین­گیاه یا همان بادرنجبویۀ دنایی با نام علمی Dracocephalum kotschyi متعلق به تیرۀ نعناعیان و جنس بادرشبو (Dracocephalum) است که به علت پراکنش گستردۀ آن در ایران با نام­های چندی از آن یاد می­شود. ترکیب‌های فلاونوئید موجود در زرین­ گیاه، خاصیت ضدسرطانی دارد و استفاده از روش­های مختلف مانند تولید ریشه­های موئین می‌تواند به تولید ترکیب‌هایی ...  بیشتر