تولید و ارزیابی‎ ‎قدرت‎ ‎ترکیب‌پذیری‎ ‎عمومی‎ ‎لاین‌های‎ ‎دابل‌ هاپلویید فلفل دلمه‌ای ‏‏(‏Capsicum annuum L.‎‏)‏

اعظم زارع بیاتی؛ خداداد مصطفوی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ سیدمهدی میری

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 965-976

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.320691.1908

چکیده
  ایجاد فناوری‌های کارآمد نظیر دابل هاپلوییدی یک راه حل سریع برای تهیه لاین‌های خالص می باشد. در این تحقیق با به کارگیری روش جنین‌زایی میکروسپور لاین‌های دابل ‌هاپلوئید (اینبرد) فلفل تولید گردید. آزمون تاپ‌کراس با استفاده از 32 لاین دابل هاپلوئید تولیدی و والد تاپ‌کراس California Wonder جهت بررسی ترکیب‌پذیری عمومی لاین‌ها صورت گرفت. هیبریدهای ...  بیشتر

علوم میوه
اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی پایه نیمه‌پاکوتاه‌کننده گیلاس CAB-6P

ملیحه فلاح پور؛ سیدمهدی میری؛ ناصر بوذری

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 187-196

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.248845.1370

چکیده
  پایه CAB-6Pبه­عنوان پایه­ای نیمه­پاکوتاهبرایدرختانگیلاس و آلبالو استفاده می­شود.هدف از این تحقیق، تعیین مناسب­ترین محیط ­کشت و تنظیم­کننده­های رشد جهت ریزازدیادی پایه CAB-6P می­باشد. در مرحله پرآوری ریزنمونه­ها در 3 محیط­ کشت MS، DKW و WPM با غلظت­های مختلف تنظیم­کننده رشد BA (5/0، 1 و 2 میلی­گرم در لیتر) در ترکیب با کینتین ...  بیشتر