نویسنده = لیلا تبریزی
تعداد مقالات: 12
3. بررسی ترکیب‌پذیری عمومی خصوصیات مورفولوژی و فیتوشیمیایی در جمعیت‌های مختلف آویشن ‏دنایی (‏Thymus daenensis Celak‏) در آزمون پلی‌کراس

دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 295-305

10.22059/ijhs.2019.275826.1600

سیاوش محمدی؛ لیلا تبریزی رائینی؛ مجید شکرپور؛ جواد هادیان؛ هارتویگ شولز


5. A study on the effects of environmental factors on vegetative characteristics and corm yield of saffron (Crocus sativus)

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 45-52

10.22059/ijhs.2017.224869.1165

Haydeh Rahimi؛ Majid Shokrpour؛ Leila Tabrizi Raeini؛ Ezatollah Esfandiari


7. بررسی تنوع ریخت‌شناختی و ترکیب‎پذیری عمومی در بین خانواده‌های خواهر- بردار ناتنی سرخارگل

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 617-630

10.22059/ijhs.2017.119292.723

علیرضا یاوری؛ مجید شکرپور؛ لیلا تبریزی؛ جواد هادیان


11. بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی L.) tenuior Ziziphora ( در ایران با استفاده از نشانگر مولکولیRAPD

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 337-344

10.22059/ijhs.2012.28967

زهرا حطری؛ ذبیح اله زمانی؛ وحیده ناظری؛ لیلا تبریزی


12. ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی‌های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه‌ها

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 379-391

علیرضا کوچکی؛ لیلا تبریزی؛ مریم جهانی؛ علی اصغر محمدآبادی